Det byggs på Åland!

606_E
Sprillans ny 606 från fabriken. Montering av beslag, köl, rigg och den är klar för race.

606bygg
Brage Jansson och Anders Johnsson skruvar ihop en ny båt i ett garage i Mariehamn….

Inför säsongen bygger Erik Rustner och Greger Biskop en ny 606 (översta bilden). Man får in båten i ett lågt garage när båten levereras utan köl. Det blir också lättare när man skall hoppa i och ur båt under monteringen av alla beslag.

Årsmöte/Vuosikokous

Urplock ur protokollet:
Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Förbundet gjorde ett överskott under 2007. Den avgående styrelsen gavs ansvarsfrihet.  Som styrelseordförande fortsätter Jonas Slotte (NJK). I styrelsen fortsätter även Bettina Lemström (ESF) och Daniel Mattsson (ÅSS). Som nya valdes till styrelsen Mikael Airas (NJK) och Ari Hytönen (RPS). Sommaren 2008:s seglingsprogram innefattar 4 rankingseglingar varav en är FM. Dessa är Åbo (TPS) 7-8.6, Mariehamn (ÅSS) 12-13.7, Esbo/FM (EMK) 29-31.8 och Brändö/Hfors (BS) 13-14.9. Vi strävar att ordna en inbjudningstävling för potentiella 606-seglare under sommaren.

Styrelsen
 
Poimintoja pöytäkirjasta:
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Liitto teki positiivisen tuloksen 2007. Väistyvälle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Puheenjohtajana jatkaa Jonas Slotte (NJK). Hallituksessa jatkavat myös Bettina Lemström (ESF) ja Daniel Mattsson (ÅSS). Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Mikael Airas (NJK) ja Ari Hytönen (RPS). Kesän 2008 purjehdusohjelma käsittää 4 rankingkisaa, joista yksi on SM-kisa. Nämä ovat Sommaren Turku (TPS) 7-8.6, Maarianhamina (ÅSS) 12-13.7, Espoo/SM (EMK) 29-31.8 ja Kulosaari/Helsinki (BS) 13-14.9. Pyrimme järjestämään kutsukilpailun potentiaalisille 606-purjehtijoille kesän aikana
 
Hallitus