Ny ordförande i förbundet

På årets årsmöte valdes Jonas Slotte till ny ordförande i förbundet. Tack till Heffe för sina år som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar: Bettina Lemström, Daniel Mattsson och Timo Sarainmaa återvaldes. Carl Kruse är ny i styrelsen.