BS Baltic ranking 13-14/9

Brändö seglares regatta seglas på Kronbergsfjärden den 13-14.9. 2008. Officiell inbjudan och kappseglingsinstruktioner kommer upp på Brändö Seglares hemsidor inom kort. http://www.brandoseglare.fi 

Boka dock redan nu lördag kväll för en bit mat och eftersnack!

Program 13.9
ca kl. 15 lördagens tre seglingar är avverkade
ca kl. 15.00 – Bastun på GVLK (tennisklubben) är varm. Öl finns.
kl.18.00- Gemensam middagsbuffet i Brändö Seglares restaurant.