Finlands 606-förbund – Suomen 606-liitto Kallelse till årsmöte – Kutsu vuosikokoukseen

Alla Finlands 606-förbunds medlemmar kallas till årsmöte enligt bifogade kallelse onsdagen den 29.4.2009, plats: NJK-Björkholmen.
 
Kaikki Suomen 606-liiton jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen oheisen kutsun mukaisesti keskiviikkona 29.4.2009, paikka: NJK-Koivusaari.

Styrelsen/Hallituksen puolesta

Kallelse till årsmöte – Kutsu vuosikokoukseen