FM 2010

Finska mästerskapen 2010 arrangeras av Åländska segelsällskapet och kommer att seglas på Lagneskärsfjärden den 16-18 juli. ÅSS kommer  att satsa extra på landaktiviteter med mat, dryck, musik m.m

Info, inbjudan och anmälan kommer så småning om upp här och på ÅSS hemsida. www.segel.ax