Årsmöteskallelse – Vuosikokouskutsu 2012

Tid: Onsdagen den 18.4. 2012 kl. 19.00 Plats: NJK, Björkholmen, Drumsö, Helsingfors

Agenda: 1. Val av ordförande och mötessekreterare 2. Val av två protokolljusterare 3. Konstaterande av mötes laglighet och beslutförhet 4. Verksamhetsberättelsen för 2011 framläggs 5. Resultat- och balansräkningarna för 2011 framläggs 6. Revisionsberättelsen föredras. 7. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 8. Diskussion om verksamhetsplanen för 2012 – FM, rankingserien, kommunikation, promotion av klassen 9. Beslut om medlems- och mätningsavgifternas storlek, förslag: oförändrad, 20€/20€ 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden, förslag: noll. 11. Fastställande av budgeten för 2012 12. Val av ordförande, förslag: Berndt Barner-Rasmussen (NJK) 13. Val av övriga styrelsemedlemmar, förslag: Asta Salo (BS), återval, Tobias Niemi (NJK), återval, Daniel Mattsson (ÅSS), återval, Ari Hytönen (RPS), återval 14. Val av revisor och en revisorssuppleant, förslag: Georg Tallberg (NJK), återval, Bettina Lemström (ESF), återval 15. Övriga ärenden

Helsingfors, 18.3.2012 Styrelsen

——————————————————————

Aika: Keskiviikkona 18.4.2012  klo 19.00 Paikka: NJK-Klubitalo, Koivusaari, Lauttasaari, Helsinki

Esityslista: 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Toimintavuoden 2011 toimintakertomuksen esittäminen 5. Toimintavuoden 2011 tulos- ja taselaskelmien esittäminen 6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille 8. Keskustelua toimintasuunnitelmasta vuodelle 2012 – SM-kisat, ranking-sarja, tiedotus, luokan edistäminen 9. Päätetään jäsenmaksun ja mittausmaksun suuruudet, ehdotus: pysyvät muuttumattomina, 20€/20€ 10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien korvaukset, ehdotus: nolla 11. Vuoden 2012 talousarvion määrääminen 12. Hallituksen puheenjohtajan valinta, ehdotus: Berndt Barner-Rasmussen (NJK) 13. hallituksen jäsenten valinta, ehdotus: Asta Salo (BS), vanha, Tobias Niemi (NJK), vanha, Daniel Mattsson (ÅSS), vanha, Ari Hytönen (RPS), vanha 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta:  Georg Tallberg (NJK), vanha, Bettina Lemström (ESF), vanha 15. Muut asiat

Helsinki, 18.3.2012 Hallitus

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s