Hangöregattan nästa.

Nästa ranking är Hangöregattan och man hittar inbjudan här

http://www.hangoregattan.fi/index.php/sv/

Annonser