Kallelse till årsmöte – Vuosikokouskutsu

Finlands 606 förbund – Suomen 606-liitto r.f.

Tid/aika: Måndag/maanantai 16.5.2022 kl.18.00

Plats/paikka: Ravintola Blue Peter, Vattuniemen puistotie 1, Helsinki
distansdeltagande möjligt, anmäl senast 15.5 genom mejl till 606purjehtijat@gmail.com
etäosallistuminen mahdollista, ilmoittaudu viimeistään 15.5. osoitteeseen 606purjehtijat@gmail.com

Teams-länk här

Agenda:

 1. 1. Val av ordförande och mötessekreterare
 2. 2. Val av två protokolljusterare
 3. 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. 4. Bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse framlägges
 5. 5. Verksamhetsgranskningsberättelsen föredrages
 6. 6. Bokslutet fastställs samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. 7. Beslut om verksamhetsplan och budget
 8. 8. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 9. 9. Beslut om styrelsemedlemmarnas och verksamhetsgranskarens arvoden
 10. 10. Val av ordförande
 11. 11. Val av övriga styrelsemedlemmar
 12. 12. Val av verksamhetsgranskare och en suppleant
 13. 13. Övriga ärenden

Esityslista:

 1. 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 2. 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
 3. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 4. 4. Tulos- ja taselaskelman sekä toimintakertomuksen esittäminen 
 5. 5. Toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen 
 6. 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. 7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
 8. 8. Päätös jäsenmaksusta
 9. 9. Päätös hallituksen ja toiminnantarkastajan korvauksista
 10. 10. Hallituksen puheenjohtajan valinta 
 11. 11. Hallituksen jäsenten valinta 
 12. 12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 13. 13. Muut asiat

29.4.2022 Styrelsen/Hallitus