606 SM

http://www.raumanpurjehdusseura.fi

Kom även ihåg att sköta om rumsbokningen innan den 7.8!/ Muistakaa että huonevaraukset on tehtävä 7.8 mennessä!

Påminnelse / Muistutus
1
Deltagande
1.1 Rätt att delta i 606-klassens finska mästerskap (FM) har alla 606-båtar som har giltigt klassbevis. Tävlingen är öppen utan begränsningar för utländska båtar.
1.2 Rorsman och besättning skall vara medlemmar i en medlemsförening av Finlands Seglarförbund (FSF) eller motsvarande utländsk förening.
1.3 Rorsman och besättning skall vara medlemmar i Finlands 606-förbund – Suomen 606-liitto (”klassförbund”) eller motsvarande utländsk förening.
1 Osallistuminen
1.1.Osallistuminen on sallittu kaikille 606-veneille, joilla on voimassa oleva luokkatodistus. Kilpailu on avoin rajoituksetta ulkomalaisille veneille.
1.2. Ruorimiehan ja miehistön tulee olla jäseniä Suomen Purjehtijaliiton (FSF) jäsenseurassa tai Vastaavassa ulkomaisessa seurassa.
1.3 Ruorimiehen ja miehistön tulee olla jäseniä ”Finlands 606-förbund – Suomen 606-liitto”:ssa  (”luokkaliitto”) tai vastaavassa ulkomaisessa yhdistyksessä.

Bli medlem
Medlem i Finlands 606-förbund blir du genom att betala in årsavgiften 20 € på förbundets konto, Ålandsbanken 660100-1144377. Skriv namn och postaddress i meddelandefältet. Medlemskap krävs av hela besättningen för att delta i FM och SM.

Liity jäseneksi
Suomen 606-liiton jäseneksi pääset maksamalla vuosimaksun 20€ liiton tilille Ålandsbanken 660100-1144377. Ilmoita nimesi ja postiosoitteesi maksun yhteydessä.
Jos veneesi aikoo osallistua Suomen tai Ruotsin mestaruuskisoihin koko miehistön on oltava luokkaliiton jäsen.