Kutsu Suomen 606-liiton vuosikokoukseen/Kallellse till 606 Förbundets årsmöte

Tid: Fredagen den 22.3.2013 kl. 17.30 Plats: Restaurang Strindberg (2 vån), Norra Esplanaden 33, Helsingfors

Agenda:
1. Val av ordförande och mötessekreterare 2. Val av två protokolljusterare 3. Konstaterande av mötes laglighet och beslutförhet 4. Verksamhetsberättelsen för 2012 framläggs 5. Resultat- och balansräkningarna för 2012 framläggs 6. Revisionsberättelsen föredras. 7. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 8. Diskussion om verksamhetsplanen för 2013 – FM, rankingserien, kommunikation, promotion av klassen 9. Beslut om medlems- och mätningsavgifternas storlek – förslag: oförändrad, 20 EUR /20 EUR 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden – förslag: 0 EUR 11. Fastställande av budgeten för 2013 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelsemedlemmar 14. Val av revisor och en revisorssuppleant 15. Övriga ärenden

 Aika: Perjantaina 22.3.2013  klo 17.30 Paikka: Ravintola Strindberg (2 krs), Pohjoisesplanadi 33,  Helsinki  

Esityslista:
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Toimintavuoden 2012 toimintakertomuksen esittäminen 5. Toimintavuoden 2012 tulos- ja taselaskelmien esittäminen 6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille 8. Keskustelua toimintasuunnitelmasta vuodelle 2013 – SM-kisat, ranking-sarja, tiedotus, luokan edistäminen 9. Päätetään jäsenmaksun ja mittausmaksun suuruudet – ehdotus: pysyvät muuttumattomina 20 EUR /20 EUR 10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien korvaukset, – ehdotus: 0 EUR 11. Vuoden 2013 talousarvion määrääminen 12. Hallituksen puheenjohtajan valinta 13. Hallituksen jäsenten valinta, ehdotus 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 15. Muut asiat

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s